Stewartia hybrid (similar to Pseudocamellia)

  • $20.00


This hybrid variety is closer to Stewartia Pseudocamellia.